Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

Caparol Stucco Satinato

€ 79,99 (inclusief btw 21%)
Op voorraad
Omschrijving

Toepassing

Stucco Satinato is een  op kleur te maken dispersieplamuur voor matte  spateltechnieken op binnenmuren.

 

Eigenschappen

■ eenvoudig te verwerken

■ geeft een  specifieke structuur

■ heldere, intensieve kleuren  zijn mogelijk

■ rationeel te verwerken

■ AgBB-getest

 

Verpakking

■ 2,5 liter en 5 liter

 

Kleur

Wit

Kleur:

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in ca. 1300 kleuren  uit de 3D en CaparolColor kleurenwaaier.

Materiaal in kleur voor verwerking grondig handmatig of machinaal met een  landzaamdraaiend roerwerk doorroeren.

 

De specifieke eigenschappen van Stucco Satinato hebben invloed op de toegepaste werkwijze. Het eindeffect is afhankelijk van de gekozen kleur en de verwerkingsmethode. Donkere kleuren  geven meer  structuur dan lichte kleuren.

 

Om een  mooie eindstructuur te verkrijgen  een  kleur kiezen met een  reflectiewaarde < 70.!

Om op grote oppervlakken kleurverschillen te voorkomen, de op kleurgemaakte verpakking onderling mengen. Bij afname vanaf  100 kg in één  kleur is levering af fabriek mogelijk.

 

Worden  organische kleurpigmenten toegepast zoals  bijv. rood, geel en oranje  dan kan bij veel daglicht op de wand de gekozen kleur sterk veranderen.

 

Glasgraad

Extreem mat

 

Opslag

Koel, maar  vorstvrij bewaren.

 

Technische eigenschappen

Technische eigenschappen conform DIN EN 13300:

Afhankelijk van de gekozen kleur kunnen afwijkingen voorkomen.

 

■ natteslijtage: klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778

■ Soortelijke  massa:     ca. 1,25 g/ml.

■ Diffusie-equivalente luchtlaag Sd:   s d -waarde: ca. 0,12 m.

 

Aanvullende informatie

■ AkkordSpachtel fein

■ Indeko-plus

■ Caparol Feinroller

 

Toepassing

Binnen

 

Geschikte ondergronden

Alle minerale oppervlakken binnen  zoals  kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton  etc.

 

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. De ondergrond moet egaal van kleur zijn, kleurcontrasten mogen niet voorkomen.

 

Voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 raadplegen.

 

Voorbereiding van de ondergrond

Ruwe ondergronden, gipsplaten en alle muren  en plafonds met een  verhoogd risico van strijklicht eerst voorstrijken met CapaSil Primer.

Afhankelijk van het gewenste effect één  tot twee pleisterlagen aanbrengen over het totale oppervlak met Caparol-Akkordspachtel-Fein. Andere  muurplamuren zijn NIET geschikt. Na voldoende droging de Akkordspachtellaag schuren met een  schuurkorrel van max. P220  tot 240. Om de zuiging te

egaliseren en het stof te binden  voorstrijken met CapaTex Fix.

 

Op ondergronden die voldoende vlak zijn een  grondlaag aanbrengen met indeko-plus. De natte  laag Indeko-plus met Caparol Feinroller narollen. Bij gebruik van ander gereedschap blijft de ondergrondstructuur zichtbaar en zal opnieuw  een  pleisterlaag met Caparol-Akkordspachtel-Fein moeten worden  aangebracht.

 

Verwerkingsmethode

Stucco Satinato moet voor de verwerking  grondig worden  doorgeroerd om niet gemengd materiaal aan  randen en op de bodem te vermijden.  Mengen kan met een  roerspatel of langzaamdraaiend roerwerk  worden  uitgevoerd. Geen roermechanisme met een  schepe kant gebruiken. Schudden na het op kleurmaken van het materiaal in de schudder is niet voldoende.

 

De Stucco Satinato wordt dun en met een  open  flexplamuurmes aangebracht en tot "0" afgeschraapt. Na een  korte aandroogtijd van de Stucco Satinato de laag met een  flexplamuurmes gesloten afmessen.

De tweede laag is gelijk aan  de eerste laag.

Door te variëren in de verwerkingstechniek kan het eindresultaat indivueel  worden  aangepast.

 

Let op: Spaanslagen moeten absoluut vermeden worden.  Neem  zoveel  materiaal op het plamuurmes welke tijdens de droogtijd verwerkt kan worden.  Aangedroogd materiaal op het plamuurmes mag niet plaatsvinden.

 

Verbruik

Ca. 80 – 100 ml/m2/per  laag.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een  proef op het object.

 

Verwerkingsmethode

Mininimaal 5 °C  voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking  en droogfase.

 

Droogtijd

Bij 20 °C  en 65 % relatieve luchtvochtigheid is na 30 - 60 minuten  het oppervlak droog.  Doorgedroogd en te belasten na 1 tot 2 dagen.

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Capadecor Stucco Satinato spaarzaam aanbrengen met een  roestvrijstalen duoflex plamuurmes.

Het plamuurmes moet vooraf met water en watervast schuurpapier, korrelgrootte 400-600, geschuurd worden.  Zijkanten afronden.

 

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

 

Attentie

Schoonmaak- en onderhoudtips:

Voordat het oppervlak gereinigd wordt een  proefvlak maken op een  onzichtbare plaats. Na het schoonmaken zijn glanzende plekken  NIET te voorkomen.

Oppervlakken behandeld met Stucco Satinato kunnen, afhankelijk van de kleur, een  zgn. "schrijfeffect" geven.

Het "schrijfeffect" bij donkere kleuren  kan verminderd worden  door een  afwerklaag aan  te brengen met Capadecor DecoLasur Matt (aanbrengen met plamuurmes) of Disbopur  458 PU-Aquasiegel (aanbrengen met de roller). Altijd eerst een  proefvlak maken omdat  de kleur en het spachteleffect kunnen veranderen.

 

Veiligsvoorschriften

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

 

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd  uit 5-Chlor-2-methyl-2H- isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Kan een  allergische reactie veroorzaken.

 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

 

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

 

EU Grenswaarde VOS

Voor dit product  is geen EU-grenswaarde van toepassing. Het product  bevat  < 1 g/l VOS.

 

Inhoudstoffen

Polyacrylaat-/polyvinylacetaathars, minerale vulstoffen, water,  additieven, conserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon, gemengd uit chloormethyl- en methylisothiazolinon (3:1))

 

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden  opgenomen. Moeten  ondergronden behandeld worden  die niet in deze TI worden  vermeld, vraag  dan een  objectgericht advies aan.  Wij adviseren u graag.

Ook interessant

€ 26,98 € 33,73
€ 26,99