Caparol DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung

198,67
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

Caparol Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Toepassing Caparol Disbopox 443

Transparant impregneermiddel voor minerale vloeroppervlakken. Als grondlaag voor zuigende, minerale ondergronden onder met water te verdunnen vloercoatings van Caparol. Door de minimale emissie bijzonder goed geschikt voor openbare ruimten in ziekenhuizen,kinderdagverblijven, scholen etc.

Eigenschappen Caparol Disbopox 443

  • waterdampdoorlatend 
  • op matvochtige, cementhoudende oppervlakken toe te passen 
  • minimale emissie, getest op schadelijke stoffen 
  • toegelaten door Deutschen Institut für Bautechnik

Materiaaleigenschap Caparol Disbopox 443

Met water te verdunnen 2K-epoxyhars.

Kleur Caparol Disbopox 443

Transparant

Inhoud Caparol Disbopox 443

5 en 10 KG

Opslag Caparol Disbopox 443

Koel, droog en vorstvrij bewaren. In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerkingbij 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronde Caparol Disbopox 443

Minerale ondergronden binnen zoals beton, dekvloeren van cement en anhydriet.De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderenzoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen. Vloeren behandeld meteen Curing Compount moeten intensief mechanisch worden geschuurd. Vooraf altijd een proefvlakmaken om de hechting te testen. Wordt Disbopox 443 EP-Imprägnierung als voorstrijkllaag onder een vloercoating toegepast dan dehechting van de vloercoating testen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm², waarvan delaagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm².Vochtgehalte ondergrond:Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode) (is niet van toepassing als met de Disbopox453 Verlaufschicht wordt afgewerkt)Anhydrietvloer max. 1,0 gew.% (CM-methode)

Verwerkingsmethode Caparol Disbopox 443

Afhankelijk van de toepassing met een borstel, kortharige verfroller of airless-spuitappartuuraanbrengen. Tijdens verwerking regelmatig doorroeren.Bij toepassing als impregneermiddel is een gelijkmatig oppervlak belangrijk. Ongelijkmatig zuigendeondergronden geven glans- en kleurverschillen. Om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen  altijd nat-in-nat werken met voldoende personeel. Grote oppervlakken in velden verdelen. Altijd materiaal vanhetzelfde chargenummer verwerken op één oppervlak.Extreme laagdikten in één arbeidsgang kan het uitharden nadelig beïnvloeden onthechting geven.

Verbruik Caparol Disbopox 443

Op een zuigende ondergrond ca. 200 g/m2 verdund of onverdund materiaal per laag.Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingsomstandigheden Caparol Disbopox 443

Minimaal 12 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrondmoet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.Tijdens de droogfase voor voldoende afzuiging en frisse lucht zorgen. Door verdampen van het vochtuit het materiaal stijgt de relatieve luchtvochtigheid. Tocht moet vermeden worden.

Wachttijd 

De wachttijdtussen de lagen bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 24 uur. Dit geldt ook voor hetoverschilderen van een gepigmenteerde coating. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen.Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 16 uur en na 7 dagen volledigmechanisch en chemisch te belasten. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) de coatingtegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.